درخواست جمع آوری سرویس اینترنت صبانت


مشترک گرامی
باسلام
به منظور درخواست جمع آوری سرویس اینترنت شرکت صبانت، خواهشمند است با توجه به شرایط مالکیت خود، به یکی از روش های ذیل مدارک خود را ارسال فرمائید.
1- درصورتی که مشترک فعلی صبانت می‌باشید، فرم پیوست را پرینت گرفته و پس از تکمیل، تصویر آن را به همراه تصویر کارت ملی ارسال نمائید.
2- درصورتی که مستاجر جدید می‌باشید، فرم پیوست را پرینت گرفته و پس از تکمیل، تصویر آن را به همراه تصویر کارت ملی مستاجر جدید و تصویر اجاره نامه (به نحوی که نوشتار آن خوانا باشد.) ارسال نمائید.
3- در صورتی که مالک جدید می‌باشید، فرم پیوست را پرینت گرفته و پس از تکمیل، به همراه تصویر کارت ملی مالک جدید و تصویر سند مالکیت (به نحوی که نوشتار آن خوانا باشد.) ارسال نمائید.

لینک دریافت فرم جمع آوری

توجه نمایید: خواهشمند است در هنگام تکمیل فرم جمع آوری، در قسمت نام کاربری، شماره ثابت خود به همراه کد استان را درج نمائید .
باتشکر
گروه نت کار
خدمات اینترنت پرسرعت
شماره تلفن: 6186-021


  • {{value}}
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن ADSL را بنویسید. شماره تلفن ADSL را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر کارت ملی را انتخاب کنید.

حجم فایل کمتر از 2 مگابایت باشد

تصویر فرم جمع آوری را انتخاب کنید.

حجم فایل کمتر از 2 مگابایت باشد

فایل دیگر (در صورت نیاز) را انتخاب کنید.

حجم فایل کمتر از 2 مگابایت باشد

فایل دیگر (در صورت نیاز) را انتخاب کنید.

حجم فایل کمتر از 2 مگابایت باشد


کمی صبر کنید...