سرویس‌های اینترنت پرسرعت پیشگامان ویژه مشترکین جدید

کاربر گرامی
سرویس‌های زیر، ویژه ثبت نام مشترکین جدید شرکت پیشگامان می‌باشد. جهت خرید سرویس می‌توانید از طریق لینک خرید هر سرویس اقدام به تکمیل اطلاعات و پرداخت الکترونیکی هزینه سرویس نمایید.
شماره تماس جهت مشاوره تلفنی: 6186-021

سرویس‌های جشنواره ویژه مشترک جدید پیشگامان:
سرویس ADSL سرعت 16 مگ ترافیک 9000 گیگ بین‌الملل یکساله + هزینه رانژه و مالیات = 17,820,000 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 8 مگ ترافیک 1000 گیگ بین‌الملل یکساله + هزینه رانژه و مالیات = 7,920,000 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 8 مگ ترافیک 3000 گیگ بین‌الملل شش ماهه + هزینه رانژه و مالیات = 4,620,000 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 8 مگ ترافیک 300 گیگ بین‌الملل سه ماهه + هزینه رانژه و مالیات = 2,310,000 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 4 مگ ترافیک 1440 گیگ بین‌الملل یکساله + هزینه رانژه و مالیات = 9,240,000 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 4 مگ ترافیک 480 گیگ بین‌الملل یکساله + هزینه رانژه و مالیات = 7,370,000 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 4 مگ ترافیک 240 گیگ بین‌الملل شش ماهه + هزینه رانژه و مالیات = 4,070,000 ریال   لینک خرید