سرویس‌های اینترنت پرسرعت صبانت ویژه مشترکین جدید (بیت استریم)

کاربر گرامی
سرویس‌های زیر، ویژه ثبت نام مشترکین جدید (بیت استریم) شرکت صبانت می‌باشد. جهت خرید سرویس می‌توانید از طریق لینک خرید هر سرویس اقدام به تکمیل اطلاعات و پرداخت الکترونیکی هزینه سرویس نمایید.
شماره تماس جهت مشاوره تلفنی: 6186-021

سرویس‌های جشنواره ویژه مشترک جدید صبانت (بیت استریم):
سرویس ADSL سرعت 16 مگ ترافیک 1200 گیگ بین‌الملل یکساله + هزینه رانژه و مالیات = 11,992,200 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 16 مگ ترافیک 700 گیگ بین‌الملل یکساله + هزینه رانژه و مالیات = 8,032,200 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 16 مگ ترافیک 1800 گیگ بین‌الملل شش ماهه + هزینه رانژه و مالیات = 5,996,100 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 16 مگ ترافیک 1000 گیگ بین‌الملل سه ماهه + هزینه رانژه و مالیات = 3,658,050 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 8 مگ ترافیک 7200 گیگ بین‌الملل یکساله + هزینه رانژه و مالیات = 15,292,200 ریال   لینک خرید
سرویس ADSL سرعت 8 مگ ترافیک 3000 گیگ بین‌الملل شش ماهه + هزینه رانژه و مالیات = 7,316,100 ریال   لینک خرید